Tính năng

ĐẤU PHE - TÀI NGUYÊN

ĐIỀU KIỆN THAM GIA

Yêu cầu: Cấp độ 57.

Thời gian tấn công: 10:00-22:00 mỗi ngày, thời gian còn lại lãnh địa tạo ra giảm còn 1/3.

Mùa đấu mở vào Thứ 2. mỗi mùa thời gian đoạt duy trì 10 ngày, thời gian nghỉ ngơi chỉnh đốn là 4 ngày, tổng cộng diễn ra 14 ngày.

Giai đoạn mùa đấu gồm: Thần Tốc, Đánh Hiểm, Dũng Mãnh, Vương Giả Thiên Hạ, Nghỉ Ngơi Dưỡng Sức.

QUY TẮC ĐIỂM

Bội số điểm tăng theo giai đoạn.

Giai đoạn Thần Tốc: Điểm x1. Giai đoạn Đánh Hiểm: Điểm x1. Giai đoạn Dũng Mãnh: Điểm x2. Giai đoạn Vương Giả Thiên Hạ: Điểm x3.

QUY TẮC ĐỘI

Số lượng đội: Ban đầu mỗi đội có thể cho 3 Đấu Sĩ ra trận, được điều động 2 đội. Thông qua khoa kỹ có thể tăng số lượng Đấu Sĩ ra trận ở mỗi đội và số đội được điều động.

Yều cầu xuất chinh: Tất cả Đấu Sĩ trong đội có [sinh lực trên 75%] mới được xuất chinh.

Đại Bản Doanh trị liệu: Khi sinh lực của Đấu Sĩ trong đội không đầy, trở về Đại Bản Doanh và ở trạng thái không ra trận sẽ tự động hồi sinh lực.

Hồi sinh lực nhanh: Dùng năng lượng hồi phục nhanh sinh lực Đấu Sĩ.

Hồi sinh: Khi tăng cấp khoa kỹ, trấn giữ có thể nhận hiệu quả hồi sinh, khi đội bị diệt sẽ hồi sinh tại chỗ và hồi phục sinh lực nhất định.

QUY TẮC PHẦN THƯỞNG

Tạo tài nguyên mỗi giờ: Sau khi chiếm lãnh địa, mỗi [giờ] sẽ tạo ra tài nguyên lãnh địa. Rương Trung Tâm: Lần đầu đến lãnh địa ô Cửu Cung Vương Tọa ở trung tâm có thể nhận thưởng phong phú 1 lần.

Giai đoạn thưởng: Theo xếp hạng điểm thế lực, khi kết thúc mỗi giai đoạn sẽ phát thưởng thế lực tài nguyên chiến.

QUY TẮC GIAO CHIẾN

Xa Luân Chiến: Đấu 1VS1, phe chiến thắng sẽ tiếp tục đấu với đội kế tiếp, phe thắng sẽ kế thừa sinh lực cho đến khi thất bại.

Công Trạng: Hai bên giao chiến được nhận Công Trạng, dùng để tính thưởng hạng công trạng trong Phe mùa giải cuối.

Thưởng hạng Công Trạng: Căn cứ Công Trạng chiến đấu của người chơi, khi mùa giải kết thúc phát thưởng hạng Công Trạng trong phe.

QUY TẮC TÀI NGUYÊN LÃNH ĐỊA

Tài nguyên lãnh địa gồm: Vàng, khoa kỹ, năng lượng và Đất Tinh Thạch.

Nhận tài nguyên: Sau khi thế lực chiếm lãnh địa, tất cả người chơi trong thế lực, đúng giờ nhận được tài nguyên lãnh địa. 12:00, 17:00-20:00, 21:00 một số lãnh địa sẽ tăng sản lượng. Lãnh địa có sự phân biệt giữa tài nguyên và cấp, cùng tài nguyên nhưng cấp càng cao sẽ nhận được càng nhiều.

Ban đầu lãnh địa sở hữu thủ quân, thủ quân chia thành Thế Lực Thủ Quân và Trung Lập Thủ Quân.

Tranh đoạt lãnh địa: Khi đội của thế lực trực thuộc trên lãnh địa bằng 0, đội trực thuộc thế lực kế tiếp đến sẽ chiếm lĩnh lãnh địa. Lãnh địa càng gần Đại Bản Doanh của phe ta, đấu sĩ tăng thuộc tính càng cao!

Phái đội: Chỉ được phái đội ở lãnh địa tiếp giáp với lãnh địa phe ta, nếu xung quanh lãnh địa mục tiêu không có lãnh địa tiếp giáp với thế lực bản thân, thì không thể phái đội.

Thông Tin Hỗ Trợ:

  • Các Đội Trưởng có thể tham gia thảo luận và tìm hiểu về KOF AllStar - VNG tại:
  • Các thắc mắc liên quan đến KOF AllStar - VNG, các Đội Trưởng vui lòng gửi thông tin về trang Hỗ Trợ hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.