Tính năng

ĐẤU TRƯỜNG ARENA

Mỗi mùa Arena trong KOF Allstar VNG – Quyền Vương Chiến sẽ diễn ra trong 40 ngày.

Đấu trường sẽ có thể thức là chế độ tự động chiến đấu, mỗi mùa sẽ có quy tắc khác nhau.

Mỗi ngày vào lúc 21:00 sẽ tính thành tích và phát thưởng qua Thư.

Kết thúc mùa giải dựa vào thành tích phát thưởng mùa.

Thông Tin Hỗ Trợ:

  • Các Đội Trưởng có thể tham gia thảo luận và tìm hiểu về KOF AllStar - VNG tại:
  • Các thắc mắc liên quan đến KOF AllStar - VNG, các Đội Trưởng vui lòng gửi thông tin về trang Hỗ Trợ hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.