Tính năng

HỆ THỐNG TRANG BỊ

Trang bị là yếu tố không thể thiếu cho mỗi đấu sĩ. Hệ thống trang bị trong KOF Allstar VNG – Quyền Vương Chiến giúp gia tăng chỉ số, đột phá sức mạnh của đấu sĩ lên 1 tầm cao mới. Mạnh hóa trang bị bao gồm:

CƯỜNG HÓA TRANG BỊ

Cường hóa trang bị sẽ tốn vàng.

Đột phá tốn nguyên liệu. Nguyên liệu đột phá nhận từ ải thường và ải tinh anh.

TĂNG SAO TRANG BỊ

Tăng sao giúp tăng cường thuộc tính của trang bị.

Tăng sao sẽ tốn Đá Thức Tỉnh. Đá Thức Tỉnh được nhận qua sự kiện trong game và tính năng Quay Trứng.

THỨC TỈNH TRANG BỊ

Thức tỉnh trang bị cần Đá Thức Tỉnh.

Mỗi trang bị (tổng 4 trang bị) được Thức Tỉnh 3 cấp dựa vào số sao trang bị (1, 5, 10).

Thức Tỉnh lần 1, 2 cần trang bị tương ứng, nhận thông qua sự kiện và hoạt động trong game. Thức tỉnh lần 3 cần đá thức tỉnh.

Thức Tỉnh vũ khí sẽ Thức Tỉnh tuyệt chiêu. Thức tỉnh 3 trang bị còn lại tăng thuộc tính.

Thông Tin Hỗ Trợ:

  • Các Đội Trưởng có thể tham gia thảo luận và tìm hiểu về KOF AllStar - VNG tại:
  • Các thắc mắc liên quan đến KOF AllStar - VNG, các Đội Trưởng vui lòng gửi thông tin về trang Hỗ Trợ hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.