Tính năng

KẾ THỪA

Kế thừa là tính năng đặc biệt trong KOF Allstar VNG – Quyền Vương Chiến, khi kích hoạt kế thừa sẽ tăng 1 lượng lớn lực chiến của Đấu Sĩ.

Mua vật phẩm Tượng Kế Thừa để có thể tăng tất cả thuộc tính của Đấu Sĩ kế thừa.

Mỗi Tượng Kế Thừa gồm 6 giai đoạn: Nhập Môn, Tiến cấp, Dung hội, Minh Ngộ, Tinh Thông, Tận Dụng. Tượng Kế Thừa bậc càng cao, tăng thuộc tính càng nhiều.

Mỗi Tượng Kế Thừa có Nguyên Liệu Xung Huyệt khác nhau, Tượng Kế Thừa càng quý, điểm Kế thừa càng cao.

Thông Tin Hỗ Trợ:

  • Các Đội Trưởng có thể tham gia thảo luận và tìm hiểu về KOF AllStar - VNG tại:
  • Các thắc mắc liên quan đến KOF AllStar - VNG, các Đội Trưởng vui lòng gửi thông tin về trang Hỗ Trợ hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.