Tính năng

TĂNG SỨC MẠNH ĐẤU SĨ

Để có sức mạnh càn quét mọi phó bản và đứng đầu các bảng xếp hạng trong KOF Allstar VNG – Quyền Vương Chiến, người chơi cần tăng cường sức mạnh cho mỗi đấu sĩ của mình. Mỗi đấu sĩ có các tính năng mạnh hóa cơ bản gồm:

TĂNG CẤP ĐẤU SĨ

Tăng cấp đấu sĩ bằng vật phẩm Chocolate. Có tổng cộng 6 loại Chocolate, người chơi có thể nhận thông qua nhiệm vụ, hoạt động trong game và phó bản.

Cấp đấu sĩ không được cao hơn cấp Tổ Đội.

TĂNG PHẨM CHẤT ĐẤU SĨ

Phẩm chất Đấu Sĩ được chia thành 5 loại: Trắng, Lục (+2), Lam (+3), Tím (+4), Cam (+6), Đỏ.

Mỗi phẩm chất sẽ có yêu cầu cấp Đấu Sĩ chỉ định. (Ví dụ: Từ Lục+1 lên Lục+2 cần đấu sĩ Lv.8)

Tăng phẩm tốn Vàng và nguyên liệu. Nguyên liệu tăng phẩm nhận thông qua phó bản thường, mỗi mốc phẩm chất cần nguyên liệu cao cấp hơn (Có được thông qua phó bản ở các chương cao hơn).

TĂNG KỸ NĂNG ĐẤU SĨ

Mỗi đấu sĩ sẽ có 3 kĩ năng tốn năng lượng (chia thành 1, 2, 3 năng lượng), 1 tuyệt chiêu và 2 kĩ năng bị động. Tổng có 6 kĩ năng.

Kích hoạt kĩ năng cần Đấu Sĩ đạt số sao tương ứng. Cụ thể: Đấu sĩ 2 sao sẽ được mở 1 tuyệt chiêu (mặc định) và kĩ năng 1 năng lượng (mặc định), tăng lên 3 sao sẽ kích hoạt được kĩ năng 2 năng lượng, 4 sao kích hoạt kĩ năng 4 năng lượng…

Điểm kĩ năng không thể vượt quá cấp Đấu Sĩ.

Tăng cấp kĩ năng bằng “Điểm Kĩ Năng”, mặc định có 20 điểm, mỗi phút hồi 1 điểm, người chơi có thể dùng Kim Cương để mua.

TĂNG SAO ĐẤU SĨ

Tăng sao để tăng thuộc tính Đấu Sĩ và mở kĩ năng + tinh mạch tương ứng.

Tăng sao cần Vàng và mảnh Đấu Sĩ tương ứng (có thể dùng Mảnh Vạn Năng thay thế) + Năng Lượng (nhận thông qua phân giải các mảnh đấu sĩ không dùng đến).

CHIẾN HỒN

Mỗi đấu sĩ sẽ kích hoạt được 4 chiến hồn dựa theo phẩm chất (Lam +2, Tím, Cam +2,…)

Chiến Hồn được nhận qua các sự kiện trong game và tính năng Quay Trứng.

Tăng cấp Chiến Hồn bằng Tinh Hồn, nhận qua event, tính năng Quay Trứng.

TINH MẠCH

Tăng cấp Tinh Mạch để tăng thuộc tính, 4 sao được tăng cấp 1 Tinh Mạch.

Thông Tin Hỗ Trợ:

  • Các Đội Trưởng có thể tham gia thảo luận và tìm hiểu về KOF AllStar - VNG tại:
  • Các thắc mắc liên quan đến KOF AllStar - VNG, các Đội Trưởng vui lòng gửi thông tin về trang Hỗ Trợ hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.