Tính năng

THẦN KHÍ

Thần Khí trong KOF Allstar VNG – Quyền Vương Chiến là 1 trang bị siêu việt, có sức mạnh vượt trội và đặc biệt mang đến nhiều chỉ số thuộc tính cho đấu sĩ.

Có tổng cộng 6 Thần Khí tương ứng với 6 đấu sĩ.

Thần Khí dùng để tăng phẩm Đấu Sĩ lên SSR.

Mỗi Thần Khí có 3 bậc, mỗi bậc số lượng sao khác nhau, tăng tối đa bậc trước mới tăng được điểm bậc tiếp theo. Mỗi lần tăng tối đa 1 bậc có thể đột phá 1 loại Khí Hồn của Thần Khí đó.

Tăng cấp bằng Đá Thần Khí, nhận thông qua mở rương khi vượt ải các phó bản và thông qua sự kiện trong game.

Thông Tin Hỗ Trợ:

  • Các Đội Trưởng có thể tham gia thảo luận và tìm hiểu về KOF AllStar - VNG tại:
  • Các thắc mắc liên quan đến KOF AllStar - VNG, các Đội Trưởng vui lòng gửi thông tin về trang Hỗ Trợ hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.