Tính năng

TỔNG HỢP CÁC PHÓ BẢN

PHÓ BẢN ĐƠN

Đây là nơi người chơi có thể kiếm những nguyên liệu tăng cấp độ và phẩm chất cho đấu sĩ. Phó bản đơn được chia làm 3 loại:

  • Thường
  • Tinh Anh
  • Ác mộng

PHÓ BẢN XÃ ĐOÀN

Tham gia Phó Bản Xã Đoàn cần các thành viên trong Xã Đoàn cùng nỗ lực khiêu chiến BOSS. Mỗi khi vượt 1 phó bản tất cả các thành viên Xã Đoàn đều nhận được nhiều phần quà hấp dẫn.

Để mở khóa ải kế thì cần vượt ải trước đó, và cấp Xã Đoàn phải đạt đủ điều kiện mới mở khóa.

Thời gian mở: Từ 9:30 đến 23:30 từ Thứ 2 đến Thứ 7 mỗi tuần.

Mỗi Thứ 2, 4, 6 lúc 5:00 A.M sẽ tái lập phó bản hiện tại. Thứ 2 tuần đầu mỗi tháng lúc 5:00 A.M sẽ tái lập tất cả phó bản.

Mỗi ngày có tổng cộng 3 lần khiêu chiến, dùng chung cho tất cả phó bản.

BOSS phó bản mỗi ải sẽ có Đấu Sĩ khắc chế, khi Đấu Sĩ khắc chế ra trận, thuộc tính công và phòng của BOSS sẽ giảm.

Mỗi BOSS ban đầu đều có 1 đặc điểm, khi sinh lực BOSS dưới 50 sẽ kích hoạt các đặc điểm khác.

Khi sinh lực BOSS mỗi ải bị mất một phần, mỗi thành viên Xã Đoàn đều được nhận 1 phần thưởng giai đoạn.

Mỗi Thứ 2, 4, 6 tái lập phó bản hiện tại sẽ ghép 1 Xã Đoàn tiến hành PK với Xã Đoàn của người chơi. Khi tái lập lần sau, Xã Đoàn vượt ải phó bản trước hoặc tiến độ phó bản cao hơn sẽ chiến thắng, mỗi thành viên Xã Đoàn chiến thắng nhận được 1 phần thưởng.

Mỗi người chơi lần đầu vượt ải phó bản nhận được Thưởng Lần Đầu, mỗi người chơi chỉ được nhận 1 lần.

Phó bản cá nhân căn cứ vào số Xã Đoàn vượt ải và thời gian ở trong Xã Đoàn, thành viên Xã Đoàn sẽ được tăng thêm Sinh lực, Công, Thủ, và chỉ có hiệu quả với phó bản hiện tại.

Lưu ý: Đổi Xã Đoàn hoặc thành viên mới vào Xã Đoàn trong ngày không thể khiêu chiến phó bản.

PHÓ BẢN TỔ ĐỘI

Phó bản tổ đội có boss là các Đấu Sĩ. Phần thưởng là vật phẩm mạnh hóa và mảnh Đấu Sĩ.

Chọn Đấu Sĩ muốn khiêu chiến. Độ khó càng cao, phần thưởng càng cao.

Mỗi ngày vào 12 giờ, Đấu Sĩ sẽ xuyên qua “Vết Nứt Thời Không” đến khiêu chiến, diệt chúng được nhận Mảnh Đấu Sĩ.

Chọn hiệu quả cộng thêm thích hợp cho Đấu Sĩ để kết hợp.

Mỗi người khiêu chiến được chọn 1 Đấu Sĩ ra trận, không thể chọn trùng Đấu Sĩ với đồng đội.

Mỗi lần khiêu chiến chiến thắng được nhận 1 lần mở Bảo Rương, khiêu chiến xong còn được thưởng Rương.

CON ĐƯỜNG PHONG THẦN

Mỗi lần khiêu chiến sẽ tiêu hao 1 Vé Phong Thần. Vé Phong Thần mỗi 5 giờ sẽ được nhận 1 Vé, giới hạn 3 Vé/ngày.

Sau khi vào ải, nhấp các phiến đá xung quanh con đường đã mở để tìm kho báu.

Mỗi ải có nhiều phòng, đến phòng kế cần tìm chìa mở cửa.

Trong quá trình khiêu chiến sẽ gặp nhiều Đấu Sĩ, hãy mời họ gia nhập vào đội của bạn.

Đồng thời cũng sẽ gặp nhiều kẻ địch, diệt kẻ địch để nhận đạo cụ, mở lối đi tiếp theo.

Rèn luyện đã thu thập dùng trong Sổ Tay, tăng sức mạnh của nhân vật và đấu sĩ trong đội.

Lưu ý: Trong quá trình khiêu chiến, nếu Đấu Sĩ tử vong sẽ khiêu chiến thất bại.

Mỗi ngày lúc 5:00 A.M sẽ tái lập khiêu chiến, căn cứ hạng khiêu chiến cao nhất gửi thưởng.

PHÓ BẢN TÀI NGUYÊN

Bao gồm phó bản Báu Vật, Xưởng Coco, Ẩm Thực, Đạo Trường. Mỗi phó bản mỗi ngày người chơi được tham gia 2 lần.

Thông Tin Hỗ Trợ:

  • Các Đội Trưởng có thể tham gia thảo luận và tìm hiểu về KOF AllStar - VNG tại:
  • Các thắc mắc liên quan đến KOF AllStar - VNG, các Đội Trưởng vui lòng gửi thông tin về trang Hỗ Trợ hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.