Tính năng

TRƯỜNG PHÁI

Tổng cộng có 4 trường phái, Tất cả Đấu Sĩ trong KOF Allstar VNG – Quyền Vương Chiến sẽ mặc định thuộc về 4 Trường Phái khác nhau. Tổng cộng có 4 trường phái.

Mỗi trường phái chia thành 2 nhánh: Chiêu Thức và Tâm Cảnh.

Chiêu Thức: Mỗi trường phái có 6 chiêu thức, tăng cấp chiêu thức cần Tàn Quyền (nhận từ sự kiện và phó bản tài nguyên) và Điểm Vinh Dự (điểm Đấu Trường).

Tâm Cảnh: Đấu sĩ thuộc trường phái đó đạt phẩm chất chỉ định sẽ kích hoạt được tâm kinh tăng thuộc tính.

Thông Tin Hỗ Trợ:

  • Các Đội Trưởng có thể tham gia thảo luận và tìm hiểu về KOF AllStar - VNG tại:
  • Các thắc mắc liên quan đến KOF AllStar - VNG, các Đội Trưởng vui lòng gửi thông tin về trang Hỗ Trợ hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.