Tin Tức

HỖ TRỢ CHUYỂN ĐỔI SANG OMG 3Q & ĐẤU LA VNG

Các Đội Trưởng thân mến, theo như thông báo về việc "Ngưng phát hành KOF AllStar - VNG" thì quá trình hỗ trợ các Đội Trưởng khi chuyển sang trò chơi OMG 3Q & Đấu La VNG sẽ được liệt kê chi tiết như sau đây.

Thời gian chuyển đổi: Từ ngày 01/08 - 15/08 . Mỗi 3 Ngày sẽ thống kê và hỗ trợ 1 lần.

Đối với đội trưởng chơi game KOF AllStar - VNG chơi nhiều server khác nhau chỉ hỗ trợ nhận quà 1 lần.
ĐĂNG KÝ CHUYỂN ĐỔI: TẠI ĐÂY


1. QUÀ HỖ TRỢ KHI CHUYỂN SANG OMG 3Q - VNG


Quà CODE hỗ trợ chuyển đổi sang OMG 3Q sẽ chia thành 2 loại:

1. Gói quà Cao Cấp trị giá 3 triệu VNĐ cho toàn bộ đội trưởng đăng ký:

Phần thưởngSố lượng
Nguyên Bảo2000
Gói chọn lựa Tất Cả Mảnh Tướng5
Gói luyện đơn 215
Rương Hoàng Kim50
Chìa Hoàng Kim50

2. Nhân vật có nạp trong khoảng thời gian từ 01/01/2022 đến 01/08/2022 sẽ nhận gói "Quà Cao Cấp" (quà toàn bộ Đội Trưởng đăng ký) và quà "Quà Siêu Cấp " tổng trị giá lên đến 6 triệu VNĐ:

Phần thưởngSố lượng
Nguyên Bảo5000
Gói chọn lựa Tất Cả Mảnh Tướng10
Quà chọn lựa chiến hồn Cam1
Túi Chọn Mảnh Pet Cam-Cao50
Túi Chọn Thần Binh Đỏ1

2. QUÀ HỖ TRỢ KHI CHUYỂN SANG ĐẤU LA VNG


Quà CODE hỗ trợ chuyển đổi sang ĐẤU LA VNG sẽ chia thành 2 loại:

1. Gói quà Cao Cấp trị giá 3 triệu VNĐ cho toàn bộ đội trưởng đăng ký:

Phần thưởngSố lượng
Đường Tam SSR1
Vé Quay 7 Lần3
Kim cương2000

2. Nhân vật có nạp trong khoảng thời gian từ 01/01/2022 đến 01/08/2022 sẽ nhận gói "Quà Cao Cấp" (quà toàn bộ Đội Trưởng đăng ký) và quà "Quà Siêu Cấp " tổng trị giá lên đến 6 triệu VNĐ:

Phần thưởngSố lượng
Vé Nạp 22K1
Vé Nạp 69K1
Vé Nạp 129K1
Vé Nạp 249K1
Ngoài ra, 

Lưu ý: Đội Trưởng cần cung cấp RID (ID gắn liền với nhân vật) đã tạo trong Đấu La VNG. Nhân vật phải được tạo mới từ 1/8 trở đi. Các nhân vật tạo trước 1/8 sẽ không được hỗ trợ.