Tin Tức

THÔNG BÁO BẢO TRÌ HỖ TRỢ CẬP NHẬT THÔNG TIN ZING ID

BĐH xin thông báo hệ thống form hỗ trợ cập nhật thông tin tài khoản ZingID sẽ bảo trì với thông tin chi tiết sau:

  • Thời Gian Bảo Trì: 10h ngày 1/8/2021.
  • Thời gian hoạt động lại: Dự kiến 8h ngày 3/8/2021. Thời gian bảo trì có thể kết thúc sớm hoặc muộn hơn so với dự kiến.
  • Các form sẽ bảo trì:
   • Cập nhật CMND.
   • Cập nhật CMND (dành cho KH ở nước ngoài).
   • Cập nhật email hoặc số điện thoại bảo vệ.
   • Chứng minh tài khoản.